Persondataforordning

Information om behandling af personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.

Vores indsamling af data

I forbindelse med varetagelsen af begravelsen/bisættelsen vil bedemanden behandle visse oplysninger om dig og om afdøde. Disse dokumenter opbevares på en digital sag på NemBedemand-system og i nogle situationer også på en fysisk sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, vi modtager fra dig, og der kan under behandlingen af varetagelsen af begravelsen/bisættelsen komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra Kirkeministeriet, Udbetaling Danmark, CPR, sygeforsikringen “danmark” og fagforeninger som vi selv indsamler. Det kan være almindelige personoplysninger som navn og adresse. Det kan være CPR-numre eller oplysninger om helbredsforhold. Oplysningerne kan vedrøre dig som anmelder, afdøde eller andre personer, som f.eks. afdødes ægtefælle eller andre efterladte.

Dataansvarlig

Bedemanden er dataansvarlig for oplysninger, som vi modtager til brug for varetagelsen af begravelsen/bisættelsen af afdøde.

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Vores kontaktoplysninger er:

Fynskebedmænd.dk
Søndergade 7,
5000 Odense C
Tlf: 53 64 64 04
Info@fynskebedemaend.dk
CVR: 39150697

Formål og grundlag

Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne varetage begravelsen/bisættelsen af afdøde eller i forbindelse med opbevaringen af “Min Sidste Vilje” i henhold til dine ønsker.

Behandlingen sker – afhængig af opgavens og oplysningens karakter – på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra a, f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Normalt vil grundlaget for at indhente og behandle oplysningerne være, (1) at det er nødvendigt for at varetage begravelsen/bisættelsen af afdøde, (2) for at varetage vores afdødes eller dennes efterladtes legitime/berettigede interesser, (3) for at opbevare “Min Sidste Vilje” eller (4) for at opfylde en retlig forpligtelse. Når vi behandler CPR-numre, sker det efter databeskyttelseslovens § 11.