Hvad laver bedemanden?

Som bedemænd kommer vi til enhver tid gerne ud til jer og planlægger samt rådgiver om hele forløbet.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af begravelsen eller bisættelsen er der en række opgaver og aftaler, som pårørende og bedemanden skal sørge for at have drøftet:

 • Fastsættelse af tid og sted for begravelsen/bisættelsen.
 • Afhentning af dødsattest.
 • Formulering og indrykning af dødsannonce.
 • Bestilling af kiste eller urne.
 • Bestilling af gravsten.
 • Bestilling af kistepyntning og blomster.
 • Aftale med kirkegården/graveren.
 • Aftale/planlægning med krematorium.
 • Kontakt til fagforening, fortsættelsessygekasse, gruppe- livsforsikring og livsforsikring.
 • Ansøgning om udbetaling af offentlig begravelseshjælp.
 • Anmeldelse af dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, (bopælssognets præst/kirkekontor).
 • Orientere de pårørende om de omkostninger, der vil være forbundet med begravelsen.
 • Transport med rustvogn

Udover overstående varetager vi også de praktiske opgaver med attester og kontakt til offentlige myndigheder.