Begravelseshjælp

Har den afdøde ret til dansk sygesikring, har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp efter den afdødes bortgang. Det er afdødes bopælskommune, som udbetaler begravelseshjælpen til boet og de pårørende.

Spørgsmålet om hvor meget I som pårørende kan få i begravelseshjælp afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et skattefrit engangsbeløb, og det betragtes som et tilskud til udgifterne for den afdødes begravelse eller bisættelse.

Vi ansøger og modtager som oftest evt. begravelseshjælp, som vi herefter modregner på regningen.

Der kan være forskel på alder og fødselsår

Hvis afdøde var 18 år eller mere, er det maksimale beløb 11.650 kr. i begravelseshjælp (tal fra 2020)

Herudover afhænger begravelseshjælpen også af den afdødes formue:

Efterlader den afdøde sig en ægtefælle eller børn under 18 år nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 36.700 kr. (tal fra 2019).
Begravelseshjælpen borfalder, hvis den afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 47.700 kr. (tal fra 2018)
Efterlader den afdøde hverken ægtefælle eller børn under 18 år, så nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 18.400 kr. (tal fra 2019). Begravelseshjælpen bortfalder, hvis afdødes formue over 29.400 kr. (tal fra 2019)

Formuen kan indeholde:

  • indestående i banken
  • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
  • kontanter
  • ejendomsværdi
  • værdi af andele i andelsboligforeninger
  • anparter og investeringsbeviser
  • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet

Var afdøde født før 1. april 1957, er begravelseshjælpen på mindst 1.050 kr., uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Ønsker I kun at søge om minimumsbeløbet, skal I ikke oplyse Udbetaling Danmark om en evt. formue.

Var afdøde under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Dette er også gældende for børn, som er dødfødte. Beløbet er 9.200 kr. (tal fra 2018).