Begravelse/bisættelse af barn

Det er helt op til forældrene, hvordan de ønsker at tage afsked med deres barn. Ofte vælger forældre til et dødfødt eller et helt lille barn at holde en kistebegravelse på kirkegården i stilhed. Hvis barnet er ældre, vælger efterladte ofte en bisættelse med en kirkelig højtidelighed eller en borgerlig begravelse fra kapellet.

Vidste du, at forældre til et mistet barn uden problemer kan få økonomisk hjælp til begravelsen med et beløb på 9.200 kr? Beløbet udbetales til moderens konto. Vores bedemænd står klar hele døgnet til at besvare alle slags spørgsmål, hvis behovet opstår.

Dødfødsel eller abort

I tilfælde af en dødfødsel eller en abort kan både moderen og faderen kontakte os om dødsfaldet med henblik på at arrangere en begravelse eller en bisættelse. Dog skal vi bruge moderens CPR-nummer og underskrift for at gennemføre begivenheden.

Død efter fødsel

Hvis dødsfaldet indtræffer umiddelbart efter, at barnet er født, så anses barnet for at være under 18 år og får derfor tildelt et CPR-nummer, som registreres i kirkebogen. Derudover skal vi bruge moderens CPR-nummer og underskrift.

Dødfødt før 22. uge

Forældre må selv bestemme, om der skal arrangeres en begravelse eller ej. Nogle hospitaler tilbyder fælleskremering, men det er også tilladt at lade begravelsen ske udenfor en kirkegård, hvis efterladte ønsker et sted uden gravsten.

Dødfødt efter 22. uge

Her er det lovpligtigt at foretage en enten kirkelig eller borgerlig begravelse. I forbindelse med barnets død har moderen ret til tre måneders orlov, mens faderen har ret til 14 dage.

Barn under 18 år

Efterladte skal sørge for, at der bliver foretaget en korrekt lovpligtig begravelse, og her er det naturligvis op til de efterladte, om de vælger en kirkelig begravelse eller bisættelse eller en borgerlig begivenhed.

Som efterladte har I forskellige muligheder for bestilling af en begravelse eller bisættelse. I kan ringe og aftale et hjemmebesøg, hvor vi kan være fremme hos jer inden for tre timer efter opkaldet. Ved hjemmebesøg giver en af vores dygtige bedemænd sig tid til at lytte til jeres specifikke behov og ønsker til den forestående begivenhed.